Deep Frozen Fruit


Višnja

Za zamrzavanje se koriste sorte Oblačinska višnja i Šumadinka.
Isporučuje se u sledećim oblicima:

šljiva

Za zamrzavanje se koriste sorte Stenlej, Požegača i selekcija Čačanskih sorti šljiva.
Isporučuje se u sledećim oblicima:

Malina

Za zamrzavanje se koriste sorte Vilamet i Miker.
Isporučuje se u sledećim oblicima:
Isporučuje se u sledećim oblicima:
Isporučuje se u sledećim oblicima:
Isporučuje se u sledećim oblicima:

Kontrola kvaliteta "ALFA LAB"

U labaratoriji "ALFA LAB" poreduobičajnih analiza predvidjenih tehničkim propisima posebna pažnja je posvećena analizama iz 'Bezbednost hrane' kojom su obuhvaćeni teški metali (olovo, arsen, kadmijum, živa ..) koji se analiziraju na atoskom apsorpcionom spektrometru, rezidue pescisida (organohlorne, organofosforne i karbomatne) koje se determinišu gasnom i tečnom hromatografijom.Tu su i neaobilazni Mikotoksini (patulin, aflatoksin, ohratoksin A i mlečna kiselina) koji se takodje odredjuju metodom tečne hromatografije
U mikrobiološkoj labaratoriji dokazuje se prisustvo mikroorganizama koji mogu izazvati 'kvarenje' proizvoda, kao i toksikoinfekcija kod ljudi.Karakteristične analize ove labaratorije su odredjivanje ukupnog broja bakterija, ukupnog broja kvasca i plesni, odredjivanje salmonella vrste, stafilokoka, klostridija, escherichia coli kao i proteus vrsta.