Clear Fruit Concentrates


Sample image for first version of blog listing

Koncentrat jabuke i dunje

Sveži i zdravi plodovi voća koji se nalaze u punoj tehnološkoj zreslosti preradjuju se tehnološkim postupkom u matične sokove.Otparavanjem vode iz matičnog voćnog soka u niskotemperaturnoj (45°C) i visoko temperaturnoj stanici dobija se koncentrisani voćni sok koji im sačuvane sve karakteristike voća od kojeg je proizveden.

POGLEDAJ HEMIJSKU ANALIZU

koncentrat crnog i belog groždja

Dobijen uparavanjem šire crnog i belog groždja od odabranih sorti, na uparnoj stanici i fizičkim odstranjivanjem određene količine prirodno sadržane vode..

POGLEDAJ HEMIJSKU ANALIZU

Koncentrat višnje i šljive dženarike

Koncentrisani voćni sok dobijen je uparavanjem matičnog voćnog soka (višnje, šljive, dženerike).Matični voćni sok proizvodi se tehnološkim postupkom prerade svežih plodova koji imaju karakterističnu boju, ukus i miris.Koncentrisanje se obavlja u niskotemperaturnoj (45°C) i visokotemperaturnoj stanici gde se fizičkm postupkom odstranjuje prirodno sadržana voda uz očuvanje svih prirodnih karakteristika soka.

POGLEDAJ HEMIJSKU ANALIZU

Koncentrat kupine, maline i borovnice

Sveži i zdravi plodovi voća koji se nalaze u punoj tehnološkoj zrelosti preradjuju se tehnološkim postupkom u matični sok.Otparavnjem vode iz matičnog voćnog soka u niskotemperaturnoj (45°C) i visoko temperaturnoj stanici dobija se koncentrisani voćni sok koji ima sačuvane sve bitne karakteristike voća od kojeg je proizveden.

POGLEDAJ HEMIJSKU ANALIZU

Kontrola kvaliteta "ALFA LAB"

U labaratoriji "ALFA LAB" poreduobičajnih analiza predvidjenih tehničkim propisima posebna pažnja je posvećena analizama iz 'Bezbednost hrane' kojom su obuhvaćeni teški metali (olovo, arsen, kadmijum, živa ..) koji se analiziraju na atoskom apsorpcionom spektrometru, rezidue pescisida (organohlorne, organofosforne i karbomatne) koje se determinišu gasnom i tečnom hromatografijom.Tu su i neaobilazni Mikotoksini (patulin, aflatoksin, ohratoksin A i mlečna kiselina) koji se takodje odredjuju metodom tečne hromatografije
U mikrobiološkoj labaratoriji dokazuje se prisustvo mikroorganizama koji mogu izazvati 'kvarenje' proizvoda, kao i toksikoinfekcija kod ljudi.Karakteristične analize ove labaratorije su odredjivanje ukupnog broja bakterija, ukupnog broja kvasca i plesni, odredjivanje salmonella vrste, stafilokoka, klostridija, escherichia coli kao i proteus vrsta.